POMOC


Aby wrócić do niższego menu kliknij   Powrót   lub   Strona główna   na dole strony menu.


Przechodzenie z jednego miasta do innego lub z jednej strefy tematycznej do innej możliwe jest na trzy sposoby:

1. przez wybór z menu,

2. przez wskazanie kursorem miejsca na mapie i
3. klikając strzałkę next przechodzimy do następnego miejsca.    Strzałką return wracamy do menu.

W trakcie pokazu slajdów kliknięcie zdjęcia przyspiesza przejście do następnego zdjęcia, naciskając klawisz BackSpace wracamy do poprzednich zdjęć.

Jeśli pokazowi slajdów towarzyszu z lewej strony ekranu przewijany pasek z miniaturkami zdjęć, to kontynuację pokazu można zmieniać wyborem zdjęć na pasku.


Do poprawnego oglądania zdjęć niezbędna jest rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub większa oraz 32 bitowe wyświetlanie kolorów. Wskazane jest wybranie "średniego" "rozmiar tekstu" w zakładce "widok" przeglądarki. W celu oglądania prezentacji na pełnym ekranie wskazane jest usunięcie górnej belki klawiszem funkcyjnym F11. Ponowne naciśnięcie (toggle) tego klawisza przywraca belkę.

Prezentacji zdjęć towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka odtwarzana tylko przez przeglądarkę Internet Explorer.

Do oglądania zdjęcia na ekranie telewizora niezbędny jest odtwarzacz DVD z opcją "JPG foto". Za pomocą klawiszy pilota należy wybrać pierwsze ze zdjęć foto.jpg w podkatalogu "images" danego miasta i zainicjować pokaz slajdów naciśnięciem przycisku "OK".