WPROWADZENIE

Ilość fotografii, która w zwiedzaniu ogólnym ilustrują Warszawę wynosi - 1650, Kraków - 400, pozostałe miasta i miejsca - 990. W zwiedzaniu szczegółowym Warszawę przedstawiają 2100 fotografie a Kraków 800. Zdjęcia zawarte na CD zostały wykonane w latach 2004-2008. Każdej części tematycznej towarzyszy podkład muzyczny w formie utworów instrumentalnych dobranych nastrojem do prezentowanej treści.

Celem prezentacji jest ukazanie nowego oblicza ważnych miast i miejsc ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Krakowa. Intensywny proces odnowy i rewaloryzacji zabytków powoduje, że budowle i pomniki kultury do niedawna zaniedbane i szare, odzyskują pierwotną świetność i cieszą oczy wspaniałością swoich form i kolorów. Z drugiej strony dynamiczny rozwój nowoczesnego budownictwa wzbogaca wygląd miast o nowe, często zaskakujące swoją urodą i technologią budowle, które urozmaicają dotychczasowy miejski pejzaż . Dotyczy to przede wszystkim Warszawy i Wrocławia, gdzie ze względu na ogrom wojennych zniszczeń do ostatnich lat pozostawała duża przestrzeń do nowej zabudowy. Urbaniści i architekci mieli i nadal mają wyjątkową okazję na wykazanie swoich umiejętności. Prezentowane zdjęcia wykazują, że dobrze udaje im się wzbogacać przestrzeń miejską nowoczesnymi budowlami. Współistnienie starej, odnowionej architektury z ultranowoczesną daje ciekawe efekty, szczególnie gdy w szklanych elewacjach nowoczesnych budowli możemy podziwiać odbicie fasad pałaców i kościołów.

Zmiany w architekturze Warszawy są tak szybkie, że nawet mieszkańcy stolicy często bywają zaskoczeni, gdy odwiedzając inną część miasta odkrywają nową interesującą architekturę, której wcześniej nie było. Mam nadzieję, że nie tylko dla obcokrajowców i Polaków, ale także dla Warszawiaków, niektóre fotografie będą miłym zaskoczeniem ukazując obiekty architektoniczne, których w swoim mieście nie mieli jeszcze okazji zobaczyć.

Drugim kryterium doboru obiektów lub miejsc prezentowanych na zdjęciach są typowe programy zwiedzania dla turystów zagranicznych.

Przyjęty sposób prezentacja fotografii umożliwia wirtualne zwiedzanie miast i miejsc. Obiekty przedstawiane na kolejnych zdjęciach są usytuowane w przestrzeni możliwie blisko. Innym słowy, na kolejnych zdjęciach oglądamy obiekty tak, jak widzielibyśmy je kolejno podczas spaceru. Jest to zasada „ciągłości miejsca”. Ciągłość czasu dla odmiany nie obowiązuje; nie rzadko kolejne zdjęcia przedstawiają ten sam obiekt lub miejsce w różnym czasie, żeby przedstawić rozmaitość wizualnych doznań jakich dany obiekt dostarcza lub sytuacji i nastrojów jakie z danym miejscem są związane. Celem łatwiejszego zlokalizowania lub dotarcia do obiektów lub miejsc, Warszawa i Kraków zostały podzielone na strefy tematyczne.

Prezentacji zdjęć towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka odtwarzana tylko przez przeglądarkę Internet Explorer.

Przyciski nawigacyjne:    powrót    return    i    następne miejsce    next